DESIGN ONLINE

Video návod jak postupovat s návrhem
interiéru online

KATEGORIE VARIANT

Obsah jednotlivých variant v rámci návrhu interiéru

STANDART

1.   půdorysný pohled na interiér
2.   až 4 fotorealistické vizualizace
3.   moodboard
4.   výběr a popis materiálů
5.   výběr a popis použitých prvků


PROFI

STANDART+
6.   popis vody a elektro

7.   okótované rozměry voda, elektroPREMIUM

PROFI +
8.   okótovaný a popsaný nábytek
9.   okótované a popsané atypické prvky


INTERBOX

balíček obsahující reálné prvky k budoucí realizaci


REALIZACE

změna návrhů v realitu s námi i bez nás


POSTUP NÁVRHU

1. e-shop

Na e-shopu si vyberte danou místnost a kategorii rozsahu návrhu. 
Vybrané služby vhodíte do košíku a pokračujete jako u běžného e-shopu.
Po objednání dostanete email s dalšími pokyny od designéra.

2. informace

Pro zpracování nejlepšího návrhu vám zašleme informace k vyplnění našeho dotazníku. Zaměření stávající místnosti, či projekt budoucího bydlení.
Inspirativní fotografie a soupis požadavků zajistí nejlepší postup.

3. kontakt designéra

Na základě zpracovaných informací vycházejících z dotazníku obdržíte první návrh interiéru. Více možností rozložení situace a barevné ladění.
Vyberete si variantu k dokončení a doplníte informace v souladu s dotazníkem.
Komunikace probíhá převážně emailem, v případě potřeby vás designér kontaktuje sám.

4. dokončení návrhu

Designér má veškeré podklady k dokončení. Obsah dle objednávky vám zašleme emailem.

standart/ profi/ premium

5. interbox

Interbox je další postup k dokonalé představě o vašem bydlení. Obsahuje reálné materiály a návrh v tištěné podobě.

6. realizace interiéru

Sen realitou. Na základě 3D vizualizací, popisku použitých prvků a odkazů na jejich koupi, také interboxu je čas změnit návrh v realitu ať už svépomocí, nebo s námi. Pak už si jen užívejte nový domov.